วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40236 เด็กชายณัฐชนน ศรีสุธรรม ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 51 44 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40917 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทะนนตรี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 51 44 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40113 เด็กชายธีรพล สันธนาคร ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 50 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40312 เด็กหญิงวรรณิษา ยะถา ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 50 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40932 เด็กหญิงพรกมล ดั่งเกษี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 50 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40114 เด็กหญิงทิพากร จินาพันธ์ ป.4 มารีวิทยา 50 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40940 เด็กชายณฐภัทร ทองตันวรภัทร ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 50 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 41020 เด็กหญิงบูญญาภา ศรีสวัสดิ์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 50 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40213 เด็กชายธนกร ทองโรจน์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 50 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40232 เด็กหญิงอรไพลิน จีรุพันธ์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 50 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40529 เด็กชายภูมิธเนศ พันธ์ขาว ป.5 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 50 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40936 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ บุญเชิด ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 50 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40327 เด็กหญิงรภัสสรณ์ ทองจันทร์ ป.6 อนุบาลกันทรารมย์ 50 48 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40514 เด็กชายกิตติทัศน์ อุดเมืองเพีย ป.6 บ้านหลัก 49 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40328 เด็กหญิงกัญญวีร์ น้อยแก้ว ป.6 อนุบาลกันทรารมย์ 49 59 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 241 ถัดไป »