วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40112 เด็กชายณชพล วงษ์สามารถ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 45 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40925 เด็กชายคุณานนท์ พันธ์ภักดี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 45 84 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40531 เด็กชายกัณภัทร แหวนเงิน ป.6 บ้านเหล็ก 44 93 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40715 เด็กหญิงปิยะดา ป้องกัน ป.4 อนุบาลศรีสะเกษ 44 93 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40131 เด็กหญิงกนกอร คำภิรมย์ ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 44 93 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40240 เด็กหญิงหทัยกานจน์ แผ่นศิลา ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 44 93 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40830 เด็กชายกวินภพ แข่งขัน ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 44 93 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40738 เด็กชายชนันธร ธรสาธิตกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 44 93 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40824 เด็กชายพุฒิกุล กระจ่างจิตยศกุล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 44 93 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40315 เด็กชายจารุพัฒน์ ทราบรัมย์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 44 93 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40519 เด็กชายณรงค์เดช ด่านไธสงค์ ป.6 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 44 93 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40904 เด็กชายวิศวะ สอาดศรี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 44 93 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40439 เด็กหญิงวนิดา สิงจานุสงค์ ป.5 อี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์) 43 103 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40317 เด็กหญิงประทุมมา รักชาติ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 43 103 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40916 เด็กหญิงชญาดา สีหะวงษ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 43 103 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 241 ถัดไป »