วิชา เลขที่นั่งสอบ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ รางวัล พิมพ์
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40322 เด็กชายเกื้อชาติ บุญประดิษฐ์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 41 118 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40220 เด็กหญิงพีรดา ราษฎร์เจริญ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 41 118 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40320 เด็กชายศุภกร เกษตรภิบาล ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 41 118 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40818 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พิมพัก ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 41 118 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40918 เด็กชายกิตติพัฒน์ ไชยมณี ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 41 118 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40308 เด็กหญิงฐิตาภัทร คำหล้า ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 40 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40239 เด็กหญิงชัชวัล จันทา ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 40 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40901 เด็กชายเสฎฐวุฒิ คิงคำ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 40 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40817 เด็กชายปฏิรักษ์ ศุภนาม ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 40 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40318 เด็กชายณัฐพัชร์ คุณสวรรค์ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 40 126 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40306 เด็กหญิงณัฐวรรณ สุภเลิศ ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 39 131 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40425 เด็กหญิงไอลดา นามสา ป.6 บ้านหนองบัวตาคง 39 131 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40533 เด็กชายอิทธิพล คำมา ป.6 บ้านเหล็ก 39 131 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40229 เด็กชายรณกร พิพัฒน์เยาว์กุล ป.5 อนุบาลศรีสะเกษ 39 131 เข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 40305 เด็กหญิงการดาวดี ชมภูพื้น ป.6 อนุบาลศรีสะเกษ 39 131 เข้าร่วมการแข่งขัน
« ก่อนนี้ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 241 ถัดไป »