ตารางสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ รายวิชา เวลา หมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 2565 วิทยาศาสตร์ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

วันอาทิตย์ที่ 25 ธ.ค. 2565 คณิตศาสตร์ 09.00 - 11.00 น.

ประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3

12.30 - 14.30 น.

ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2

วันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 2566 ภาษาอังกฤษ 09.00 - 10.30 น.

ประถมศึกษาที่ 4 - 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

ภาษาจีน 13.00 - 14.30 น.

ประถมศึกษาที่ 4 - 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

วันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 2566 ภาษาไทย 09.00 - 10.30 น.

ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

12.30 - 14.00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (เฉพาะนักเรียน ส.ส.ก.)

 
<< ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ >>