รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
china02 : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
อาคาร 7 726-5 82116 เด็กหญิงนภสร สืบสาม ม.2 สิรินธร
« ก่อนนี้ 1 ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป »