รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40236 เด็กหญิงณัฐชนน ศรีสุธรรม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40237 เด็กชายอชิระ ขานภูเขียว อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40238 เด็กหญิงปุญธีรา พงษ์เพชร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40239 เด็กหญิงชัชวัล จันทา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 712 40240 เด็กหญิงหทัยกานจน์ แผ่นศิลา อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40301 เด็กหญิงภัทรปภา คูณวงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40302 เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญพร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40303 เด็กหญิงแอนเจลีน่า มาริสา มุลเลอร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40304 เด็กหญิงกำไร สีดาทอง อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40305 เด็กหญิงการดาวดี ชมภูพื้น อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40306 เด็กหญิงณัฐวรรณ สุภเลิศ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40307 เด็กหญิงสุชานันท์ ภูติโส อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40308 เด็กหญิงฐิตาภัทร คำหล้า อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40309 เด็กหญิงโรสรินทร์ วิลาศคัมภีร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 713 40310 เด็กชายนะพัษฐ์ พิทักษ์โคชญากุล อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 135 ถัดไป »